ติดต่อเรา

โรงเรียนปาณินวดแผนไทย โรงเรียนปาณิ:spa & Thai Massage School


โรงเรียนปาณิสอนนวดไทย สาขา1 (หมู่บ้านอัมรินท์นิเวทร์ )

เลขที่ 44/217-219, หมู่บ้านอัมรินท์นิเวทร์ ซอย อัมรินทร์ 3 แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สำนักงาน 02-521-2693

สำนักงาน 02-521-2698

094-284-2938 (ครูแก้ว)

063-336-5439


โรงเรียนปาณิสอนนวดไทย สาขา2 โคราช

268 หมู่ 6 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา 30230


สำนักงาน 044-001076

094-284-2938 (ครูแก้ว)

062-720-7183


ติดต่อร้านผ่าน Social Media


ติดต่อทาง Facebook Page

ติดต่อทาง Line Officel